התקצירים שיוגשו ייבחנו ע"י הועדה המדעית והודעה על קבלת התקציר להצגה בכנס תועבר למגישי התקצירים בהתאם ללוז הכנס.

נבקשכם להגיש את התקצירים בהתאם להנחיות המצורפות:

מועד אחרון להגשת תקצירים: 20.12.2018
תשובות ישלחו למגישי התקצירים במהלך חודש ינואר 2019.

להלן הנחיות להגשת התקצירים, נא להגיש את התקצירים בהתאם להנחיות המצורפות בלבד
לא יתקבלו תקצירים שאינם עומדים בהנחיות אלו:


הנחיות להגשת תקצירים:
גודל עמוד: A4.
אורך התקציר: עד 350 מילים, כולל טבלאות וגרפים. לא יעלה על עמוד אחד.
שולייםיש להשאיר 3 ס"מ  מכל הכיוונים.
גודל אות: 12 נקודות.
פונט: Timew New Roman.
רווח בין שורות: 1.5
שפת התקציר: אנגלית.
שם העבודה/כותרתאותיות גדולות (UPPER CASE) ממורכז, גודל 14 נקודות.

פרטי מגיש/ת העבודה
יש להשאיר רווח של שורה מהשורה התחתונה של כותרת התקציר, ממורכז, גודל 12 נקודות.
נא לציין: תואר, שם פרטי (מלא), שם משפחה (מלא).
אם יש מספר מחברים: יש להדגיש את שם המחבר המציג את המאמר בקו תחתון ואחריו לציין את שמות שאר המחברים.

פרטי שיוך
יש להשאיר רווח של שורה משם המחבר, ממורכז, באותיות נטויות,גודל 12 נקודות.
נא לציין:  מחלקה, מוסד / בית חולים, עיר, ארץ.
אם מחברי העבודה שייכים למחלקות ו/או מוסדות שונים יש לציין שיוך במספרים מוקטנים מעל שם/שמות המחבר/ים וליד שם המחלקה או המוסד.

גוף התקציר:
מיושר לשני הצדדים, יש להשאיר רווח של שתי שורות משם המוסד.
גוף התקציר יהיה ערוך על פי סדר הנושאים הבא: מטרת העבודה, שיטות, תוצאות ומסקנות.
במידה ומוגשים מספר תקצירים, כל תקציר ישלח כקובץ נפרד

הגשת תקצירים